Foro das ideas

De vez en cuando surgen buenas ideas en Galicia, la mayor parte de los casos por instinto de supervivencia. El objetivo es no quedarse ahi y no solo seguir sino tambien prosperar. Aqui podras presentar las ideas para esta pagina. Estamos preparando una seccion para que puedas enviarnos tus sugerencias, de momento puedes enviarnos tus ideas por e-mail.

Levamos 50 sinaturas

Existe un medio de comunicacion por excelencia que desinforma, esta e a Radio Televisión de Galicia. Presentamosche, cando esta tan proxima un momento importante na vida democratica como son as eleccións o Parlamento Autonomico Galego, esta proposta para que a obxetividade sea un valor presente nos nosos medios, a traves dunha iniciativa popular pola cal o presidente ca CRTVG sexa nomeado por maioria Parlamento Autonomico Galego por maioría de dous tercios e para un periodo de cinco anos. E non directamente polo Presidente da Xunta, como ocorre na actualidade.

Nós, traballadores da CRTVG, agredidos tamén nos nosos dereitos como cidadáns e na nosa dignidade, e responsablemente convencidos de que está situación xa non se pode seguir degradando máis, anunciamos que imos promover unha iniciativa lexislativa popular de modificación da Lei 9/84, do 11 de xullo, de creación da Compañía da Radio-Televisión de Galicia que ten por obxecto que o Director xeral da CRTVG sexa elixido directamente polo Parlamento de Galicia por maioría de dous tercios e para un período de cinco anos.

O Parlamento será tamén o encargado de destituílo cos votos favorables de dous tercios do Pleno. Na vixente lei é o Presidente da Xunta quen nomea e cesa directamente ó Director Xeral da CRTVG.

Nome: Exemplo: Jessica Barbara
Apelidos: Exemplo: Fernández de la Caverna
E-mail:
We are experimenting some problems. Please wait while te get back online.